عنوان فعالیت ها

– طراحی و تهیه تدارکات و نصب و راه اندازی سیستم های پیجینگ و اینترکام صنعتی و جنرال آلارم – انجام پروژه بصورت طراحی مهندسی – تدارکات و تامین کالا – نصب و راه اندازی EPC – تهیه و تامین تلفن های صنعتی (ضد انفجار و مقاوم در برابر گرد و غبار) و مراکز تلفن […]