سیستم دوربین مدار بسته پروژه مولبیدن مس سرچشمه(کرمان مجتمع مس سرچشمه)

آخرین پروژه انجام شده :

سیستم دوربین مدار بسته پروژه مولبیدن مس سرچشمه(کرمان مجتمع مس سرچشمه)

 

سیرجان , گل گهر (پروژه سیستم های مخابراتی کنسانتره پلیکام )

DSC_0152_1 DSC_0162_1 DSC_0165_1 DSC_0151_1 DSC_0148_1